CETTUS Pro, s.r.o.

Jiráskova 2839
530 02 – Pardubice I.

IČO: 065 45 491

Kontaktní osoba: Ing. Michal Nový
e-mail: novy@cettuspro.cz
tel.: +420 739 090 695

Registrováno pod spisovou značkou
C 40461 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové